PÅMELDINGSINFORMASJON 2017

AVLYST!
Priser:

Trim: kr 70 evt. kr 200 for familie (mor/far + barn). I tillegg evt. engangslisens på kr 50 for de som har fylt 13 år.
Rekrutt: kr 150. I tillegg evt. engangslisens på kr 50 for de som har fylt 13 år.
Tur: kr 250 tom. onsdag 21. juni, deretter kr 450. I tillegg kommer evt. engangslisens på kr 150.

Påmeldingsavgift og engangslisens betales til konto 4202.12.03976. Merk innbetaling med deltagernavn.


All forhåndspåmelding stenger onsdag 21. juni kl 23:59. På rittdagen kan du melde deg på fra kl 10:00 til kl 11:30 i sekretariatet.